Facadeundersøgelse Nordenkirke 17, Nakskov

Nordenkirke 17, Nakskov.
Bygningen er en grundmuret bygning i 4 fag og 2 etager høj med kælder. Facaden var ved undersøgelsen pudset og malet. Under pudsen gule sten, enkelte med sodbelægning. Under tegltaget en trukket profileret hovedgesims. Over 2. etages vinduer kvadrepuds med trukket profil. Under 2. etages vinduer en kordongesims og derunder en frise med diamant-ornamenter. Pilastre på murpillerne i 1. etage. Over 1. etages vinduer og dør et palmetornament i gips. Om 1. etages vinduer og dør er trukne indfatninger. Under 1. etages vinduer en lille gesims. Over kælderfacadens kvadrepuds en lille gesims. Opgang til dør af tre trin samt et vindue over døren.

Undersøgelsesmetode
Der er udtaget puds- og mørtelprøver samt udført farvearkælogiske afdækninger.
De arkivalske undersøgelser er udført på Landsarkivet for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm.

Undersøgelsesresultater
Murværkets mørtel består af en ren kalkmørtel. Der er fundet 10-13 bemalingsperioder hvoraf facadens puds oprindeligt har været kalket i to kulører: gulorange, bestående af jernvitriol i kalk, og hvid, bestående af en hvid kalkning. Facadens vinduer har oprindeligt været oliemalet i hvid kulør. Ud fra de arkivalske undersøgelser dateres den aktuelle facade til perioden 1897-1918. Stilhistorisk synes facaden af befinde sig i overgangen imellem klassicime og historicisme med nybarokke referencer i de buede vinduer og den lille trukne profil over 2. etages vinduer. Karnis profilen i de trukne indfatninger omkring 1. etages vinduer samt kælderfacadens kvadrepudsning og gipspalmeterne over 1. etages vinduer er dog typiske for klassicismen omkring 1800-tallet.
Med udgangspunkt i, at facaden befinder sig i provinsen opstilles følgende stilhistoriske dateringsperiode: 1870-1890.

Undersøgelsen blev udført af BO KIERKEGAARD ApS for Tegnestuen Grønsund ved Ingelise Vadstup Jensen.

Figur 1

Page: 1