Rekonstruktion af interiørfarver i Siesbys Hus af Arne Jacobsen

Arne Jacobsen tegnede i 1957 et enfamilieshus til Erik og Birgit Siesby. Huset blev i 1959 opført på en skrånende grund i Virum med udsigt til Lyngby Sø. Huset er i dag fredet.

Til brug for rekonstruktion af den oprindelige farvesætning i interiøret blev gennemført en farvearkæologisk undersøgelse. Undersøgelsen påvise kulør og stoflighed af Arne Jacobsens farvesætning fra 1959. Ved rekonstruktionen blev anviste materialer og maler rådgivet ved udførelsen.

Undersøgelser og rådgivning ved nyfarvesætningen af interiøret i Siesbys Hus er udført af BO KIERKEGAARD ApS for KULTURSTYRELSEN.


Læs mere om undersøgelsen og rekonstruktionen her
Det var undersøgelsens målsætning at påvise det farvemæssige udtryk, fordelt på kulør og stoflighed, som udvalgte rum havde ved bygningens opførelse. Dette til brug for rekonstruktion af den oprindelige farvesætning af interiøret. Undersøgelsen omfattede stue, gang, entre, køkken og børneværelse i husets stueplan.

Den farvearkæologiske undersøgelse blev gennemført ved indsamling og analyse af farveprøver kombineret med afdækninger af den ældste bemalingsperiode. Endvidere blev der udført bindemiddelanalyser på flere af de indsamlede prøver. Bindemiddelanalysen blev udført i FTIR spektroskopi (Fourier Transformation InfraRed spekroskopi), der kan identificere hovedsageligt de organiske forbindelser i et farvelag. Bindemiddelanalysen blev udført på Teknologisk Institut. Den ældste periodes farvekulør blev med eksisterende ældning og patinering dokumenteret ved nærmeste farve i NCS-systemet.

Den farvearkæologiske undersøgelse af interiøret påviste op til tre bemalings-perioder. Kun radiatorer i stuen, samt bagvægge i gangens skabe stod med blot en bemalingsperiode. Den oprindelige bemaling på træværket var blevet udført med alkydholdig maling.

For opnåelse af samme kulør og stoflighed som i den oprindelige farvesætning, blev rekonstruktionen gennemført med alkydmaling.

Figur 1
Vestfacade med skydedør til husets stue

Figur 2
Stue før rekonstruktion

Figur 3
Børebværelse før rekonstruktion

Figur 4
Køkken før rekonstruktion

Figur 5
Gang med bænk for restaurering

Figur 6
Afdækning af oprindelig bemaling på radiator

Page: 1 2