Farveundersøgelse af interiøret i Amtmandsboligen i Tórshavn


Amtmandsboligen i Tórshavn i Færøerne blev opført i årene 1880-81 af den danske arkitekt Hans Christian Amberg. Efter færøske forhold var det et usædvanligt og grandiost bygningsværk af basaltkvadrer. Bygningen havde oprindelig funktion af bolig for Amtmanden. I dag rummer bygningen kontor og privat bolig for rigsombudsmanden.

Bygningen består af tre plan, hvor stueplanet oprindeligt bestod af forstue, beboelseslejlighed med køkken og spisekammer, et værelse for amtmanden og 2 kontorer med særskilt indgang og forstue.
Rummenes vægge er pudsede med højt fodpanel, gipsgesims og profillister. I lofterne er anbragt gipsrosette. Rummenes dannebrogsvinduer er med fyldingspaneler i lysningerne og ditto brystpanel under. Om vinduerne er profilerede indfatninger som om dørene. Vinduerne er overalt med forsatsruder. I rummene er opstillet radiatorer af henholdsvis smede- og støbejern. Væggene og træværk var overalt hvidmalede.

I 2013 blev der gennemført en arkivalsk undersøgelse af bygnings historie, samt en farvearkæologisk undersøgelse af interiøret. Det var undersøgelsens målsætning, at datere rummenes arkitekturdele og påvise kulør og overfladeglans i rummenes oprindelige farvesætning, samt opstille forslag til ny farvesætning.

Den farvearkæologiske undersøgelse blev gennemført ved indsamling og analyse af stort antal farveprøver. Ved stratigrafisk analyse på tværsnit af farveprøverne blev de oprindelige farvelag identificeret. I udvalgte områder blev gennemført afdækninger af de enkelte perioder i bemalingshistorien. Kulør og overfladeglans i de oprindelige farvelag blev scannet og dokumenteret. Resultaterne fra undersøgelsen blev anvendt ved forslag til ny farvesætning af interiøret.

Undersøgelsen påviste, at arkitekturen i alle interiørets væsentligste rum, som helhed stammer fra bygningens færdiggørelse i 1881.
Farveundersøgelsen viste, at træværket i disse rum overalt har været bemalet med lys halvblank egetræs-ådring og rummenes vægge har alle været forskelligt farvesat i mørke mættede og matte oliefarver (se fig. 12).

Den arkivalske- og farvearkæologiske undersøgelse af Amtmandsboligen i Tórshavn er udført for Statsministeriet ved arkitekt Kent Pedersen.
Undersøgelsesmetode og resultater er dokumenteret i rapporten: Amtmandsboligen i Tórshavn. Arkivalsk og farvearkæologisk undersøgelse af interiør, April 2013, BO KIERKEGAARD ApS.

Figur 1
Hovedfacaden af amtmandsboligen 2013

Figur 2
Amtmandsboligen efter færdiggørelsen ved slutningen af 1900-tallet.

Figur 3
Spisestuen før restaureringen i 2013

Figur 4
Stue mod havnen før restaurering

Figur 5
Tværsnit af bemalingshistorien på sidevæg i spisestuen. Ældste bemaling er her en mørk brun oliemaling.

Figur 6
Oprindelig mørk brun oliemaling på væggene i spisestuen.

Page: 1 2