Restaurering af vandskadet maleri af G. A. Clemens

Gustav Adolf Clemens (1870-1918) blev uddannet på Kunstakademiet i 1889-1896, og han var stærkt knyttet til sin lærer, genremaleren Julius Exner. G. A. Clemens forblev livet igennem tro mod sin akademiske uddannelse, og derved fik hans kunst et konventionelt og lidt gammeldages præg. G. A. Clemens er kendt som landskabs-, dyre- og genremaler og af hans større figurkompositioner ses: “En operation på Landbohøjskole” og “Juleaften på hospitalet”.

Maleriet har titlen "En operation på Landbohøjskole”. Det er ophængt på landbohøjskole og viser en hesteoperation udført på Landbohøjskole. Maleriet har en dimension på 179,5 x 210,5 cm og er signeret: ”G. A. Clemens 1900”.
Det originale bærende underlag er et tætvævet hørlærred opspændt på en blændramme. På hørlærredet ses en tynd hvid grundering og derpå selve maleriet udført i oliefarve med pensel. Gennem farven kan man enkelte steder se, at der på grunderingen er tegnet et kvadratnet til at overføre motivet fra et forarbejde. Maleriet står uferniseret og er monteret i en profileret sortlakeret prydramme. Inderlisten af prydrammen har en forgyldt frise af hestesko i relief.

Efter en større vandskade i 2012 blev maleriet valgt restaureret. Det var da i dårlig stand. Det var dels skæmmet af en stor L-formet flænge i nederste højre hjørne (17 x 4 cm) og dels af op- og afskallende farvelag som følge af vandskaden. Lærredet var tillige deformeret. Flængen var forsøgt lappet på bagsiden med hæfteplaster, samt fra forsiden med en hvid oliemaling. Lærredet var krympet i de vandskadede områder, hvilket havde ført til opskalninger af farvelaget. Dette var især tydeligt i de utallige, lange lodrette løbespor ned over maleriet. Vandet havde endvidere medført blindinger i mange løbespor. Derudover var maleriet skæmmet af et gråt lag overfladesnavs.
På prydrammen sås også et lag overfladesnavs samt lodrette løbespor fra vandskaden. Overkanten var meget snavset og havde en del løs grundering.

Maleriet blev indledningsvist sikret inden transport. Transportsikringen bestod i at påsætte en forsidesikring på de skrøbelige opskalninger, så disse ikke skulle gå tabt under transporten ind til konserveringsværkstedet. På værkstedet blev prydrammen afmonteret og bagsiden af maleriet blev derefter forsigtigt støvsuget. Derefter blev transportsikringen fjernet og de sårbare opskalninger blev fastlagt. Dernæst blev maleriet renset for overfladesnavs. De lyse partier blev renset med et opløsningsmiddel, mens de mørke partier blot blev afrenset med opfugtet vat – for dermed at udgå blinding af de mørke farver. Flængens reparation med hæfteplaster kunne forsigtigt trækkes af overfladen, mens den hvide oliefarve kunne fjernes ved hjælp af fugt. Flængen blev derefter limet sammen og der blev påsat en ny lap på bagsiden. Den reparerede flænge samt afskalninger i maleriet blev repareret og derefter retoucheret. De blindede partier blev mættet ved at påføre en kunstharpiksen. På de områder hvor en mætning ikke var tilstrækkelig, blev farverne påført en tynd lasur. Efter restaurering fik maleriet påsat en bagsidebeskyttelse og – efter at prydrammen var blevet overfladerenset og retoucheret – blev maleriet genmonteret i prydramme og genopsat på Landbohøjskole.

Undersøgelse, restaurering og dokumentation blev udført af BO KIERKEGAARD ApS for KØBENHAVNS UNIVERSITET, Institut for Produktionsdyr og Heste, Universitetshospitalet for Store Husdyr ved klinikchef Susanne Nautrup Olsen.

Figur 1
Maleriet: "En operation på Landbohøjskole" efter restaurering.

Figur 2
Transportsikring med forsidesikring af japanpapir.

Figur 3
Detalje i maleriets centrale partie med løbespor. Før behandling.

Figur 4
Makrooptagelse i maleriets venstre del af opskallet farvelag over krympet lærred som følge af vandskade. Optagelse før behandling.

Figur 5
Detalje af maleriets bagside med lap af hæfteplaster over flænge. Før behandling.

Figur 6
Hæfteplasteret på bagsiden fjernes fra flængen.

Page: 1 2