Flytningen af Asger Jorns muralmaleri på Læsø

Asger Jorn malede i 1965 et vægmaleri i sin kunsthandler Børge Birchs sommerhus på Læsø. Maleriet fik et anseligt omfang. Fordelt på fire sammenhængende vægge fik det en udstrækning på næsten 50 m2. Maleriet blev udført med ublandede farver med kraftige og hurtigt udførte penselstrøg på kalkede og pudsede murstensvægge. Som farve anvendte Jorn en industrielt fremstillet limfarve. En teknik og et materialevalg, der har givet maleriet stor farveintensitet og dynamik.

I 1986 forærede Børge Birch vægmaleriet til Københavns Kommune. På grundlag af kemiske analyser og simulerede forsøg blev en transportmetode udviklet, der opfyldte de høje krav til en bevaring af maleriets udtryk og stoflighed. Maleriet blev i 1989 nedtaget og overført til ny bærende bund. Efter mange års deponering i forhallen til Østre Gasværks Teater er maleriet overgået til Arken Museum for Moderne Kunst i Køge, hvor det er udstillet i fragmenter. Maleriet nye bærende konstruktion er forberedt til at blive samlet igen som vægmalerier i et rum. Dette har været et bærende argument for beslutningen og nedtagning.

Forudgående undersøgelser, simulerede forsøg, nedtagningen, genopsætningen og dokumentation af Asger Jorns Læsø-maleri blev udført af BO KIERKEGAARD ApS for Ny Carlsbergfondet, Kulturministeriet og Københavns Kommune.

Figur 1
Asger Jorns Læsø-maleri før nedtagningen i 1989

Figur 2
Hovedvæg i sommerhus på Læsø før nedtagningen

Figur 3
Kunsthandler Børge Birchs sommehus på Læsø.

Figur 4
Maleriet efter nedtagning og opsætning på nyt bærende underlag

Figur 5
Maleridel under transport fra Statens Værksteder til Østre Gasværk Teater i 1989

Figur 6
Asger Jorns mualmaleri på interiørets hovedvæg under nedtagning.

Page: 1 2 3 4