Farvearkæologisk undersøgelse af Munkegårdsskolens interiør


Bygningen
Munkegårdsskolen blev opført i 1949-1957 af arkitekt Arne Jacobsen (1902-1971) for Gentofte Kommune. Bygningen er et af Arne Jacobsens hovedværker og udgør et eksempel på tiden totaldesign, hvor arkitekten har styret alle dele af byggeriet, herunder også farvesætningen indvendigt og udvendigt. Bygningen blev fredet i 1995.

Undersøgelse
Den farvearkæologisk undersøgelse indvendigt og indvendigt blev gennemført ved indsamling og analyse af farveprøver, kombineret med afdækninger af den ældste bemalingsperiode i udvalgte områder. I tilknytning til undersøgelsen blev rekvireret en række analyser af farvelagenes bindemiddel, samt grundstofsanalyser af farvelagenes pigmenter.

Resultater
Interiøret havde som helhed 3 bemalingsperioder. De ældste bemalinger er ved FTIR-spektroskopi indikeret værende maling på alkydbasis.
Undersøgelsen påviste den samlede palet som Arne Jacobsen havde anvendt ved skolens opførelse. Undersøgelsesmetode og resultater er dokumenteret i rapporten "Munkegårdsskolen. Farvearkæologisk undersøgelse af interiør, 2006 - 2008".

Restaureringsmaling
I forlængelse af den farvearkæologiske undersøgelse blev, for Kulturarvsstyrelsen, gennemført et projekt, der som målsætning havde udviklingen af en miljøneutral malingstype, som kunne erstatter 1950’ernes silkematte alkydvægmaling.
Med udgangspunkt i analyseresultaterne, blev der fremstillet en giftfri restaureringsmaling, hvis visuelle udtryk var tæt op af originalmalingens. Restaureringsmalingen blev anvendt ved nyfarvesætningen af skolens fagfløj. Sammensætning og opskrift er dokumenteret i rapporten "Restaureringsmaling EM-2b gul, sammensætning og fremstillingsmetode. Udviklingsprojekt for Kulturarvstyrelsen, November 2010". Opskriften er tillige publiceret på Kulturavsstyrelsens hjemmeside.

Den farvearkæologiske undersøgelse af Munkegårdsskolens interiør og eksteriør blev udført af BO KIERKEGAARD ApS for Kulturarvstyrelsen og Gentofte Kommune ved Dorte Mandrup Arkitekter.

Figur 1

Bag tavle i klasseværelse ses forsøg med opstrøg af Arne Jacobsens farver ved bygningens opførelse.

Figur 2
Arne Jacobsens farvepalet for interiøret

Page: 1