Konservering af Harald Hansens frescomaleri på Tjørnegårdsskolen

I 1932 malede Harald Hansen (1890-1967) et stort vægmaleri i Tjørnegårdsskolens forhal. Harald Hansen var uddannet fra Kunstakademiet i København i 1915, men udførte allerede fra midten af 1920'erne større monumentale dekorationsopgaver. Maleriet i skolens forhal er typisk for Harald Hansen, idet der er tale om en monumental komposition, hvor der er arbejdet med store farveflader, linjernes indbyrdes virkning og personer i bevægelse. En maleteknisk undersøgelse af maleriet påviste maleriet udført i fresco-teknik med afsluttende partier udført "al secco"

BO KIERKEGAARD ApS gennemførte undersøgelser og bevaringstiltag til sikring af maleriet og dets fortsatte anvendelse som betydeligt kunstværk.
Der blev tillige udført en farvearkæologisk undersøgelse af forhallens bemalede træværk. Undersøgelsen påviste farveholdning på tidspunktet for vægmaleriets udførelse i 1932.
Opgaven blev udført for Gentofte Kommune.

Figur 1
Rummets sydøstdel før behandling

Figur 2
Detalje før behandling

Figur 3
Sydvestdel før behandling

Figur 4
Sydøstdel efter behandling

Figur 5
Sydvestdel efter behandling

Page: 1