Restaurering af portræt af Anne Sophie Hedevig

Anne Sophie Hedevig (1677-1735) var dansk prinsesse, datter af Christian V (1646-1699) og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). Anne Sophie forblev ugift efter en række mislykkede ægteskabsarrangementer, bl.a. fordi hun ikke ville svigte sin stærke lutherske tro. Prinsessen var en del af hoffet frem til moderens død i 1714, hvorefter hun fulgte sin yngste bror Prins Carl til Vemmetofte Hovedgård, som hun senere arvede. Ved sit testamente oprettede Anne Sophie Vemmetofte adelige Frøkenkloster efter udenlandsk forbillede. Et frøkenkloster havde ikke meget tilfælles med datidens nonneklostre. Dels var klostrene forbeholdt adelige kvinder, dels var opholdet kun for en periode, og dels kunne kvinderne godt være forlovet under opholdet.

Maleriet er udført før 1735 af en ukendt kunstner, i olieteknik på lærred. Motivet er et portrætmaleri af Prinsesse Anne Sophie Hedevig. Maleriet har en dimension på 223 x 159 cm.
Inden konserveringen var lærredet generelt velbevaret, og havde ingen huller eller flænger. Derimod sås der en del mindre deformiteter i lærredet, herunder et meget tydeligt og forstyrrende aftryk af blændrammen, som følge af direkte kontakt mellem denne og lærredet. På lærredets bagside sås mørkfarvning efter fernisgennemslag opstået i forbindelse med en tidligere afrensning af fernis. Grunderingslagets binding til lærredet var forholdsvis god, men lokalt sås mindre op- og afskalninger i farvelaget. Nogle af afskalningerne stod løst retoucheret uden forudgående kitning.

Under forundersøgelsen var det muligt at konstatere, at maleriet tidligere var blevet renset meget usystematisk og kun i de lysere partier, hvor en rensning har størst visuel effekt. Farven var under de tidligere afrensninger blevet forrenset, således at den røde grundering på lærredstoppene lokalt stod frem, og flere tynde farvelag var helt borte. Flere steder i farvelaget sås ældre, matte retoucheringer, og overalt på maleriet sås et gulnet og ujævnt fernislag, hvorpå der lå et tykt lag overfladesnavs.

Maleriet blev indledningsvis taget ud af prydrammen, og lærredets bagside blev støvsuget forsigtigt. Løst farvelag blev fastlagt, og overfladesnavs blev fjernet med fugtigt vat og vaskeskind. Den gulnede fernis blev afrenset med en rensegel og rester af snavs og fernis blev fjernet med opløsningsmiddel på vatpind. Fernisafrensningen medførte at farvelagene fik større klarhed og langt køligere farveholdning end før afrensning. Herefter blev maleriet afmonteret fra sin blændramme, de tidligere nævnte lærredsdeformiteter blev planeret lokalt med fugt og vægt, og maleriet blev kantdubleret. For at hindre nye blændrammeaftryk på maleriets forside, blev blændrammens inderste kant kanthøvlet, så den ikke havde kontakt med lærredets bagside. Inden maleriet blev genmonteret på sin blændramme, fik rammen monteret et støttelærred, hvilket bl.a. forhindrer originallærredet i at have direkte kontakt med blændrammen. Opgavens restaurerende del indeholdt udover afrensning af fernis og overfladesnavs, udkitning af skader i farvelaget efterfulgt af fernisering og retouchering. Maleriet blev afslutningsvis forsynet med bagsidebeklædning til beskyttelse under transport og som klimaskærm mellem mur og maleri.

Undersøgelse, restaurering og dokumentation af portrættet er udført af BO KIERKEGAARD ApS for Vemmetofte Kloster.

Figur 1
Portræt af Anne Sophie Hedevig

Figur 2
Detalje af maleriet inden afrensning af fernis.

Figur 3
Detalje af maleriet efter afrensning af fernis.

Figur 4
Detalje af maleriet inden afrensning af fernis.

Figur 5
Detalje af maleriet delvist afrenset for fernis.

Figur 6
Detalje af maleriet efter afrensning af fernis.

Page: 1 2