Restaureringen af loftudsmykningen i Solennitetssalen på KU

I 1836 blev den nye Universitetsbygning indviet, efter at den gamle bygning var blevet tilintetgjort under det engelske bombardement i 1807. Bygningen, der blev opført af Stadsbygmester Peder Malling, er en historicistisk stilblanding af nygotik og klassicisme. Universitetsbygningen har en T-formet bygningskrop, hvor Solennitetssalen, med sine 22 x 14m, samt en rumhøjde på over 13 meter, optager næsten hele den centrale fløj. Der var imidlertid hverken midler eller tid til at udsmykke Solennitetssalen efter bygningens opførelse. Først i 1861 bemyndigede man at iværksætte udsmykningen af festsalen. Dekorations-arbejdet, som blandt andet indbefattede det ca. 300 m2 store loft, blev udført af Georg Christian Hilker i 1862-1865. Først senere – i 1871-1896 - blev vægfelterne dekoreret med historiske malerier udført af Wilhelm Marstrand, Carl Bloch, Wilhelm Rosenstand og Erik Henningsen.

Solennitetssalens loftudsmykning er udført som et ”trompe-l’oeil” kassetteloft efter forlæg i italiensk renæssancestil. Kassetteloftet består af oktogonale, hexagonale og korsformede kassetter udført som en imiteret æggestav, omkransende hvide rosetter, kors og grene af varierende art (laurbær, bøg, oliven og eg), på henholdsvis blå, guld og hvid bund. Langs hele loftets yderkanter ses en bred akantusfrise. Akantusfrisen og det plane loft afsluttes mod væggen hele vejen rundt af en ikke imiteret loftgesims af træ, bemalet med et mørkerødt bånd og akantusbladværk. Loftet er fladt pudset og bemalet i blandingsteknik. Bemalingen er udført med limfarve, dog er dekorationens hvide højlys i kassetternes profiler hovedsageligt udført med oliemaling. Bunden i de korsformede kassetter er forgyldte med bladguld, mens korsene er udført i olieteknik.

Loftet var før restaureringen stærkt tilsmudset og der blev registreret en del større og mindre revnedannelser. Der var adskillige områder med løstsiddende pudslag og malingslag. Områderne med løstsiddende pudslag sås primært i de områder, hvor der sad søm i forskallingsbrædderne lige under pudsoverfladen. På de forgyldte kors sås op- og afskalninger i den bemalede dekoration. Derudover blev der registreret mange områder, hvor farvelaget var beskadiget af gennemtrængende vand. Dette havde resulteret i mørke skjolder, saltudblomstringer og partielle opskalninger af farvelaget. I et større område i loftets vestre del sås dekorationens hvide højlys partielt dekomponeret til grå.

Undersøgelse, restaurering og dokumentation af loftmaleriet i Københavns Universitets Solennitetssal er udført af BO KIERKEGAARD ApS. Opgaven er udført for Københavns Universitet ved Arkitekt Rørbæk og Møller.

Figur 1
Københavns Universitet
Facade mod Vor Frue Plads

Figur 2
Loftudsmykning mod syd før behandling

Figur 3
Detalje beskadiget af gennemtrængende vand

Figur 4
Tørrensning af overfladesnavs

Figur 5
Tørrensning af overfladesnavs

Figur 6
Loft efter behandling (samplet foto)

Page: 1 2