Restaurering af kalkmaleri i Østergård i København


Konservering af kalkmaleri i Kong Hans Salen i Magasin Du Nord.
Kong Hans Salen indgår i en af Københavns ældste bygninger. Man har ingen eksakt datering af bygningen, men en gård på grunden nævnes første gang med navnet “Østergaard” i 1328. I de efterfølgende 150 år nævnes Østergaard ikke i nogle skriftlige kilder og først i 1496 nævnes en gård på grunden igen – nu med navnet “Benedictis Gaard”. I 1520 kommer gården i kongens eje og den benævnes nu som Vingaarden og senere som Møntergaarden. I 1529 skænker Frederik I gården til Johan Rantzau, og bygningen bliver i den adelige slægt frem til 1757, hvor bygningen sælges til den skotske købmand John Brown. John Brown giver bygningen dens nuværende skikkelse, da han lader bygningen forhøje til i alt at bestå af fem plan. I 1917 overtager aktieselskabet Th. Wessel & Wett ejendommen og indlemmer den i varehuset Magasin Du Nord.
Ved en bygningsarkæologiske undersøgelse i 1942-51 opdagede arkitekten Hans Henrik Engqvist spor efter tre perioder af kalkmaleri-udsmykning i Kong Hans Salen. Det yngste kalkmaleri, dateret til omkring 1600-tallet, bestod af to brune vaser med vinranker og nelliker. Indimellem de to vaser var anbragt frugtklaser omkranset med grønne blade. Dele af dette kalkmaleri blev aftrukket fra væggen, og fragmenterne findes i dag i Nationalmuseets Dansk Middelalder og Renæssance Antikvarisk-Topografisk Arkiv. Dernæst fandt Engqvist en kalkmalet dekoration, bestående af et perspektivisk terningmønster i sort, hvid og grå, samt et okkergult kvaderpanel. Dette kalkmaleri blev dateret til omkring år 1500. Den ældste dekoration blev fundet efter en afdækning på alle fire vægge i midterrummet af Kong Hans Salen. Ud fra de fragmenter der blev fundet, sås det, at hele midterrummet havde været dekoreret med en såkaldt skjoldfrise. Ved at identificere de afbillede skjolde, kunne man datere denne dekoration til midt 1400-tallet. Så mens man i de skriftlige kilder kun med sikkerhed kunne datere bygningen til at være fra 1496, viser dekorationerne, at bygningen kan dateres til værende fra midt 1400-tallet og sandsynligvis ældre.

I dag står ingen af de omtalte kalkmalerier fremme til beskuelse. Kong Hans Salen er beklædt med bryst-, pille- og lysningspaneler, som er kommet til i 1700-tallet, og områder uden paneler er pudsede og malet. Dog har man valgt at lade en større del af fragmenterne af skjoldfrisen på de to vinduespiller i østmuren være tilgængelige, da panelerne hér er opsat som låger, der kan åbnes ind til kalkmalerierne. De to kalkmaleri-fragmenter står med meget forskelligt udtryk, da kalkmaleriet på nordre pille står fuldt restaureret, mens kalkmaleriet på søndre pille står som fragment. Det unikke ved kalkmaleriet på søndre pille er, at maleriet bærer tydeligt præg af de mange transformationer bygningen har undergået gennem dens mindst 550 år gamle historie. Maleriet står forholdsvist urørt efter frilægningen af den fragmentariske skjoldfrise - med mange fragmenter af de forskellige bemalingsperioder på overfladen.

Maleriet var før restaureringen i en meget dårlig forfatning. Puds og malingsfragmenter sad meget løst og ustabilt på overfladen, og konservering var nødvendig.
Maleriet blev indledningsvist renset for overfladesnavs og mindre kalkrester blev fjernet fra overfladen. Enkelte områder af yngre puds blev ligeledes fjernet i mindre områder. Der blev ved undersøgelsen af pilles beamlingshistorie fundet 18 forskellige bemalinger/pudslag, hvor skjoldfrisen var den ældste bemaling.
Sikringen af maleriet forgik ved at injicere en flydemørtel ind bag løse pudsområder med kanyle, mens udsatte områder blev sikret ved at lægge en kalkmørtel lags kanterne. Løs maling og smuldrende puds blev fastlagt ved at påføre en blanding af kalk og alkohol.

Efter endt konservering står kalkmaleriet nu stabilt og veldefineret. Skjoldfrisen fremstår dog ikke så tilsyneladende intakt som kalkmaleriet på nordre pille. De to maleriers forskellige bevaringstilstand repræsenterer bevaringsholdning anno 1950 og 2011. Ved restaureringen i 1950 har de små bevarede originale fragmenter været udgangspunkt for en fortolkning af hvordan man forestillede sig maleriet havde set ud, hvis ikke dele af dette var gået tabt i tidens løb. Ved restaureringen i 2011 var målsætningen, at sikre overlevelsen af maleriets originale dele og lade autenticiteten være bærende for udtrykket.

Undersøgelse, restaurering og dokumentation af kalkmaleriet fra middelalderen i Østergårds Kong Hans Sal er gennemført af BO KIERKEGAARD ApS for Kulturstyrelsen.

Figur 1
Kong Hans Salen med kalkmalerier bag paneleringen på nordre og søndre pille

Figur 2
Kortskitse af Østergaards placering og omfang omkring år 1400 (Engqvist 1951)

Figur 3
Søndre pille

Figur 4
Nordre pille med bemaling delvist rekonstrueret i 1950

Figur 5
Engqvist’s rekonstruktionstegning af skjoldfrisen (Engqvist 1951)

Figur 6
Grafisk dokumentation af områder hvor der er fastlagt løs puds (røde skraveringer), samt områder hvor der er lagt en kantsikring (grøn).

Page: 1 2